Detta jobbar vi bland annat med:

- Planering av trädgårdar - Ritningar - Trädgårdsanläggningar stora som små - Allé plantering

- Planteringsarbeten -Växtförslag -Trädbeskärning -Trädvårdsplaner -Trädgård/fastighetsskötsel

- Skötselplaner - Stengärde - Dammar - Rådgivning

Henrik 0708-365959

henrik@wanstadius.se