Granithällar 60 cm långa, 30 cm breda och 3 cm tjocka.

Huggna kanter som ger ett fantastiskt liv i ytan trots den rektangulära formen.